ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชันปีที่ 3
กิจกรรมพบปะชี้แจงรายละเอียดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่3
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
“พลังของจิตวิญญานในยามวิกฤติ”
เธอคือมุสลีมะห์ ตอน Pearl Lady (คณะวิทย์ฯ)
กียามุลลัยล์ครอบครัวคณะวิทย์ 1/2564
กิจกรรม GOING FORWARD WITH STRENGTH
กิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอานระดับ 00 คณะศึกษาศาสตร์
SILP E-SPORTS (มุสลีมีน)
SILP E-SPORTS (มุสลีมะฮ)
กียามมุลลัยล์ฟัรดี ตอน ยามค่ำคืนกับหัวใจที่สงบ
ขอเชิญบุคลากรแกนนำนักศึกษาหัวหน้ากลุ่มศึกษาอัลกุรอาน คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมThe Halaqah
How to การจัดการความเครียด เมื่อต้องเรียนออนไลน์ ?
เข้าร่ามประกวดถ่ายภาพ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Active Tech Citizen Season 2